پادکست مسیرآفرین

اینجا در مسیرآفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها، از تجربه های کلیدی و داستانشان خواهند گفت؛ که این تجربه ها کمک می کند تا مسیر موفقیت شما، هموارتر شود.

Instagram
19 مطلب
  • 278
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب