پادکست قفسه

پادکست قفسه برنامه‌ای برای معرفی کتاب است. در هر شماره به معرفی یک عنوان 
می‌پردازیم. قفسه تلاشی است برای اینکه بهتر بخوانیم.

Telegram | Twitter | Instagram
3 مطلب
  • 27
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب