پادکست داستانی هزینه رازداری

 پادکست داستانی هزینه رازداری مجموعه ای است در مورد سکوت. سکوتی که ما را از رسیدگی به موضوع آزار جنسی کودکان در جامعه، در محیط خانواده و حتی در خلوت خودمون باز می داره.

Instagram 

5 مطلب
  • 150
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب