پادکست تیمچه

پادکست تیمچه مسائل پیچیده اقتصادی و سیاسی که کمتر در رسانه ها در مورد آنها صحبت میشه را مطرح میکند، برای هر موضوع یک پرونده شامل چند قسمت مصاحبه و بررسی مقالات از منابع مختلف است منتشر میگردد.

Twitter | Telegram
11 مطلب
  • 103
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب