پادکست ایران آکادمیا

پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. ایران آکادمیا یک دانشگاه آنلاین با هدف ارتقای توانایی علاقمندان و دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است

Telegram | Twitter | Instagram
31 مطلب
  • 138
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب