پادکست استرینگ‌کست

استرینگ‌کستیک ماهنامه صوتی درباره دانش و فناوریه که انتشار دانش در بینمردم و مخاطبانش رو به عنوان اصلی‌ترین هدف دنبال می‌کنه. ما هر ماه سعی می‌کنیم جدیدتریناخبار، هیجان انگیزترین موضوعات و بهترین بحثهای علمی روز دنیا روباز کنیم و درباره اون‌ها با شما صحبت کنیم.

https://telegram.me/stringcast

"
63 مطلب
  • 5592
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب