پادکست استارت باکس

استارت باکس به پادکسته که توی فصل اولش، توی شیش قسمت خلاصه شیش تا از مهم ترین کتابهای حوزه‌ی استارت آپ رو تعریف میکنیم.

2 مطلب
  • 111
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب