پادکست آمپاژ (Ampaj)

پادکست آمپاژ سعی میکنه صدایی که شنیده نمیشن رو بیان کنه و درمورد موسیقی اطلاعات بده و هنرمند هایی که نمی تونن از رسانه های دیگه کارشون رو پخش کنن رو معرفی کنه

Instagram | Twitter | Telegram |
"
16 مطلب
 • 172
 • دنبال کننده
پیگیری مطالب
 • LISTENED

  آمپاژ - سکسوزیک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 44 روز پیش

  .پانزدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ موضوع ممنوعه "سکس" رفتیم و سعی کردیم تفاوت بین غرب و شرق در سکس و عشق رو مطرح...

  آمپاژ - سکسوزیک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 44 روز پیش

  .پانزدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ موضوع ممنوعه "سکس" رفتیم و سعی کردیم تفاوت بین غرب و شرق در سکس و عشق رو مطرح...

 • LISTENED

  آمپاژ - شوِ سر بالا

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 58 روز پیش

  .چهاردهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ مقوله «شو» در موسیقی می‌ریم؛ این‌ که «شو» کار کردش توی موسیقی چیه و چه...

  آمپاژ - شوِ سر بالا

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 58 روز پیش

  .چهاردهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ مقوله «شو» در موسیقی می‌ریم؛ این‌ که «شو» کار کردش توی موسیقی چیه و چه...

 • LISTENED

  آمپاژ - تکانه ( ویژه برنامه عید)

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 91 روز پیش

  ‏.هرسال دم عید آدم های موزیک باز، از شنیدن موزیکست های دیمبل دامبول، روحشون خدشه دار میشههرچی میگن اون کابل AUX رو بده من، در جواب "اهنگ های تو شاد نیستن" می‌شنون.امسال، آمپاژ موزیکستی از آهنگ های شاد غیر دیمبل دامبول...

  آمپاژ - تکانه ( ویژه برنامه عید)

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 91 روز پیش

  ‏.هرسال دم عید آدم های موزیک باز، از شنیدن موزیکست های دیمبل دامبول، روحشون خدشه دار میشههرچی میگن اون کابل AUX رو بده من، در جواب "اهنگ های تو شاد نیستن" می‌شنون.امسال، آمپاژ موزیکستی از آهنگ های شاد غیر دیمبل دامبول...

 • LISTENED

  آمپاژ - موزیک تخمه ای

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 100 روز پیش

  .دوازدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به توصیف شاخه ای گسترده از موسیقی به نام موسیقی تخمه ای می پردازیم و رمز و راز...

  آمپاژ - موزیک تخمه ای

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 100 روز پیش

  .دوازدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به توصیف شاخه ای گسترده از موسیقی به نام موسیقی تخمه ای می پردازیم و رمز و راز...

 • LISTENED

  آمپاژ - پاپِ پوک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 114 روز پیش

  .یازدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به بررسی دلیل " نبود تصویرسازی در ترانه های امروزی" می پردازیم و  همچنین یک سری...

  آمپاژ - پاپِ پوک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 114 روز پیش

  .یازدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به بررسی دلیل " نبود تصویرسازی در ترانه های امروزی" می پردازیم و  همچنین یک سری...

 • LISTENED

  آمپاژ - دوپس دوپس شناسی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 127 روز پیش


  دهمین  اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به تحلیل سبکی که از طرف ایرانیان باستان دوپس دوپس خطاب میشد، می پردازیم و به این...

  آمپاژ - دوپس دوپس شناسی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 127 روز پیش


  دهمین  اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به تحلیل سبکی که از طرف ایرانیان باستان دوپس دوپس خطاب میشد، می پردازیم و به این...

 • LISTENED

  آمپاژ - بولدوزر

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 142 روز پیش

  .نهمین  اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین اپیزود از پادکست آمپاژ ما به بررسی روند رو به تخریب خلاقیت می پردازیم و دلیل این بولدزر شدن هنر را بررسی می...

  آمپاژ - بولدوزر

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 142 روز پیش

  .نهمین  اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین اپیزود از پادکست آمپاژ ما به بررسی روند رو به تخریب خلاقیت می پردازیم و دلیل این بولدزر شدن هنر را بررسی می...

 • LISTENED

  اپیزود هشتم، موسیقی خیابانی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 184 روز پیش

  هشتمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم. دراین اپیزود از پادکست آمپاژ ما به بررسی مفهوم "خیابان" و نوازندگان خیابانی می پردازیم. و سعی می کنیم این سوال رو...

  اپیزود هشتم، موسیقی خیابانی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 184 روز پیش

  هشتمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم. دراین اپیزود از پادکست آمپاژ ما به بررسی مفهوم "خیابان" و نوازندگان خیابانی می پردازیم. و سعی می کنیم این سوال رو...

 • LISTENED

  اپیزود هفتم، کپی لفت

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 198 روز پیش

  هفتمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم. در این اپیزود از آمپاژ ما به بررسی نقطه مقابل "کپی رایت" یعنی "کپی لفت" می پردازیم. مهمون این برنامه ما، خودمون...

  اپیزود هفتم، کپی لفت

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 198 روز پیش

  هفتمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم. در این اپیزود از آمپاژ ما به بررسی نقطه مقابل "کپی رایت" یعنی "کپی لفت" می پردازیم. مهمون این برنامه ما، خودمون...

 • LISTENED

  اپیزود ششم، کپی رایت

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 212 روز پیش

  ششمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو نمایان کنیم. در این ایپزود از برنامه، ما به افسانه ای ایرانی به نام "کپی رایت" میپردازیم و بطور کلی در این باره بحث خواهیم...

  اپیزود ششم، کپی رایت

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 212 روز پیش

  ششمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو نمایان کنیم. در این ایپزود از برنامه، ما به افسانه ای ایرانی به نام "کپی رایت" میپردازیم و بطور کلی در این باره بحث خواهیم...

 • LISTENED

  آمپاژ - خروس جنگی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 226 روز پیش

  در این اپیزود ما به معرفی مختصر از انجمن هنری "خروس جنگی" می پردازیم و درمورد نوآوری در حیطه موسیقی با "سیامک قلی زاده"( روزنامه نگار موسیقی و همچنین نویسنده و گوینده برنامه طنز انتقادی "فولش"  و مجله موسیقی "کادانس" ) گپ می...

  آمپاژ - خروس جنگی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 226 روز پیش

  در این اپیزود ما به معرفی مختصر از انجمن هنری "خروس جنگی" می پردازیم و درمورد نوآوری در حیطه موسیقی با "سیامک قلی زاده"( روزنامه نگار موسیقی و همچنین نویسنده و گوینده برنامه طنز انتقادی "فولش"  و مجله موسیقی "کادانس" ) گپ می...

 • LISTENED

  آمپاژ - فموزیک 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 240 روز پیش

  در این اپیزود از آمپاژ به مشکلات زنان و موسیقی زنان در جهان می پردازیم.
  این بار بی تعارف تر و محکم تر از اپیزود اول.
  .در این اپیزود شما در مورد استانداردهای موجود و تاثیرگذار بر زندگی و موسیقی زنان، خواهید شنید

  آمپاژ - فموزیک 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 240 روز پیش

  در این اپیزود از آمپاژ به مشکلات زنان و موسیقی زنان در جهان می پردازیم.
  این بار بی تعارف تر و محکم تر از اپیزود اول.
  .در این اپیزود شما در مورد استانداردهای موجود و تاثیرگذار بر زندگی و موسیقی زنان، خواهید شنید

 • LISTENED

  آمپاژ - ویژه برنامه پاییز - 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 243 روز پیش

  در این ویژه برنامه ها پاییز رو از نظر خودمون تعریف می کنیم و بیشتر سعی می کنیم موسیقی بهتون پیشنهاد کنیم.
  اگر دنبال موسیقی ای که متناسب با فضا و هوای پاییز باشه، می گردید، شاید بتونیم کمکتون کنیم.

  آمپاژ - ویژه برنامه پاییز - 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 243 روز پیش

  در این ویژه برنامه ها پاییز رو از نظر خودمون تعریف می کنیم و بیشتر سعی می کنیم موسیقی بهتون پیشنهاد کنیم.
  اگر دنبال موسیقی ای که متناسب با فضا و هوای پاییز باشه، می گردید، شاید بتونیم کمکتون کنیم.

 • LISTENED

  آمپاژ - ویژه برنامه پاییز - 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 245 روز پیش

  در این ویژه برنامه ها پاییز رو از نظر خودمون تعریف می کنیم و بیشتر سعی می کنیم موسیقی بهتون پیشنهاد کنیم.
  اگر دنبال موسیقی ای که متناسب با فضا و هوای پاییز باشه، می گردید، شاید بتونیم کمکتون کنیم.

  آمپاژ - ویژه برنامه پاییز - 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 245 روز پیش

  در این ویژه برنامه ها پاییز رو از نظر خودمون تعریف می کنیم و بیشتر سعی می کنیم موسیقی بهتون پیشنهاد کنیم.
  اگر دنبال موسیقی ای که متناسب با فضا و هوای پاییز باشه، می گردید، شاید بتونیم کمکتون کنیم.

 • LISTENED

  آمپاژ صفر

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 254 روز پیش

  اولین اپیزود از پادکست آمپاژ
  .
  .
  آمپاژ؛ پادکستی که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم

  آمپاژ صفر

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 254 روز پیش

  اولین اپیزود از پادکست آمپاژ
  .
  .
  آمپاژ؛ پادکستی که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم

 • LISTENED

  آمپاژ - فموزیک 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 254 روز پیش

  در این اپیزود به بررسی موسیقی زنان در ایران پرداخته ایم
  .
  .
  آمپاژ؛ پادکستی که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم

  آمپاژ - فموزیک 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 254 روز پیش

  در این اپیزود به بررسی موسیقی زنان در ایران پرداخته ایم
  .
  .
  آمپاژ؛ پادکستی که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم