مهندسی ذهن

در این سلسله مباحث، با نحوه عملکرد ذهن و چگونگی استفاده بهینه از آن در جهت بهبود شرایط زندگی خود و دیگران آشنا خواهیم شد
بطور قاطع می توان ادعا کرد که اگر کسی روی ذهن خود تسلط داشته باشد، نه تنها روی زندگی خود؛ بلکه روی دیگران و حتی وقایع پیرامونی خود نیز تاثیرات شگرفی خواهد گذاشت. 
با یادگیری این روشها می توان زندگی خود و اطرافیان را بهبود بخشیده و گامی در جهت تعالی و شکوفایی خود برداریم.


1 مطلب
 • 7
 • دنبال کننده
پیگیری مطالب
 • LISTENED

  تکنولوژی، خوب یا بد؟

  مهندسی ذهن 7 روز پیش

  تکنولوژی، یا همان فناوری خودمان؛ امریست که در قرن ۲۱ نمی توانیم از آن اجتناب کنیم.برخی معتقدند که تکنولوژی شیطانی است و به زودی نسل بشر به خاطر استفاده بیش از حد از آن منقرض خواهد شدبرخی نیز معتقدند که در دنیای امروز...

  تکنولوژی، خوب یا بد؟

  مهندسی ذهن 7 روز پیش

  تکنولوژی، یا همان فناوری خودمان؛ امریست که در قرن ۲۱ نمی توانیم از آن اجتناب کنیم.برخی معتقدند که تکنولوژی شیطانی است و به زودی نسل بشر به خاطر استفاده بیش از حد از آن منقرض خواهد شدبرخی نیز معتقدند که در دنیای امروز...