قاف پادکست

علت شکست های ما تنها عدم آگاهی است
 هدف ما آگاهی بخشیدن به شماست.
"دانش قدرت است"

قاف پادکستی فارسی است که در آن ما در مورد علم مدیریت و روان شناسی ،رهبری،مارکتینگ صحبت می کنیم

و میخوایم کمکی کنیم به کسایی که میخواند بیزینس خودشون داشته باشند.

Telegram | Twitter | Instagram 

6 مطلب
  • 92
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب