فوتبالکست، پادکست هفتگی فوتبال اروپا

فوتبالکست اولین برنامه شنیداری(پادکست) فارسی در مورد فوتبال اروپا است با رویکردی خبری تحلیلی footballcastfarsi@gmail.com
70 مطلب
  • 133
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب