فوتبالکست، پادکست هفتگی فوتبال اروپا

فوتبالکست اولین برنامه شنیداری(پادکست) فارسی در مورد فوتبال اروپا است با رویکردی خبری تحلیلیfootballcastfarsi@gmail.com
71 مطلب
  • 326
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب