سینماتوگراف

تو این پادکست در مورد مسایل پیرامون دوبله تو کشورمون صحبت میکنیم از جمله، تاریخچه دوبله و ورودش
 به ایران، مقایسه جایگاه دوبله در گذشته و حال، چطور یک فیلم دوبله میشه و صحبت در مورد دوبلورا و دوبله فیلم ها
5 مطلب
  • 62
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب