سیاره‌ی بیومکانیک

سیاره ی بیومکانیک پادکستی است گفتگو محور در مورد گوشه های جذاب این دنیای هزارتو 

Telegram 

3 مطلب
 • 23
 • دنبال کننده
دریافت فید پیگیری مطالب
 • LISTENED

  cardiovascular disease

  سیاره‌ی بیومکانیک 33 روز پیش

  در سومین قسمت از پادکست "سیاره ی بیومکانیک" به سراغ یک پژوهشگر ایرانی در دانشگاه ملی سن اتین فرانسه رفتیم با ایشان به گپ و گفت در مورد «بیماری های قلبی»نشستیم.تخصص دکتر "سید جمال الدین موسوی" در شبیه سازی رفتار...

  cardiovascular disease

  سیاره‌ی بیومکانیک 33 روز پیش

  در سومین قسمت از پادکست "سیاره ی بیومکانیک" به سراغ یک پژوهشگر ایرانی در دانشگاه ملی سن اتین فرانسه رفتیم با ایشان به گپ و گفت در مورد «بیماری های قلبی»نشستیم.تخصص دکتر "سید جمال الدین موسوی" در شبیه سازی رفتار...

 • LISTENED

  bone healing

  سیاره‌ی بیومکانیک 69 روز پیش

  در دومین قسمت از پادکست "سیاره ی بیومکانیک" به سراغ یک پژوهشگر ایرانی در دانشگاه تکنیکال برلین رفتیم و گپ و گفت جذابی در مورد Bone healing  یا "التیام استخوان" با مهندس "سعید خمیجانی فراهانی" داشتیم و ابعاد آن را مورد بررسی و...

  bone healing

  سیاره‌ی بیومکانیک 69 روز پیش

  در دومین قسمت از پادکست "سیاره ی بیومکانیک" به سراغ یک پژوهشگر ایرانی در دانشگاه تکنیکال برلین رفتیم و گپ و گفت جذابی در مورد Bone healing  یا "التیام استخوان" با مهندس "سعید خمیجانی فراهانی" داشتیم و ابعاد آن را مورد بررسی و...

 • LISTENED

  سیاره ی بیومکانیک

  سیاره‌ی بیومکانیک 175 روز پیش

  در اولین قسمت از پادکست "ُسیاره ی بیومکانیک" به سراغ یک پژوهشگر ایرانی در دانشگاه تکنیکال برلین رفتیم و گپ و گفت جذابی در زمینه ی "بیومکانیک سلولی" با مهندس" احسان سودمند" داشتیم
  اگر علاقمند به "ّبیومکانیک سلولی" هستید...

  سیاره ی بیومکانیک

  سیاره‌ی بیومکانیک 175 روز پیش

  در اولین قسمت از پادکست "ُسیاره ی بیومکانیک" به سراغ یک پژوهشگر ایرانی در دانشگاه تکنیکال برلین رفتیم و گپ و گفت جذابی در زمینه ی "بیومکانیک سلولی" با مهندس" احسان سودمند" داشتیم
  اگر علاقمند به "ّبیومکانیک سلولی" هستید...