سرم اطلاعات

سرم اطلاعات پادکستی در خصوص سوالات شایع بیمارانه که من در بیمارستان می شنوم و براشون جواب معتبر شسته رفته ی کاربردی پیدا نکردن. سعی من این بوده که دریک اپیزود آنچه لازم است یک فرد معمولی در خصوص یک موضوع در حیطه ی سلامت بداند، دریافت کند.

Telegram  | Instagram
21 مطلب
  • 180
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب