ری‌را

ری‌را پادکستی است درباره‌ی شعر معاصر. در هر قسمت سامان جواهریان یک شعر می‌خواند و درباره‌ی شعر، شاعر، سبک و دوره‌اش صحبت می‌کند.

8 مطلب
 • 83
 • دنبال کننده
پیگیری مطالب
 • LISTENED

  قسمت هشتم: فالگیر

  ری‌را 5 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هشتم: «فالگیر» از نادر نادرپور| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

  قسمت هشتم: فالگیر

  ری‌را 5 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هشتم: «فالگیر» از نادر نادرپور| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

 • LISTENED

  قسمت هفتم: نفرین‌شده

  ری‌را 19 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هفتم: «نفرین‌شده» از نصرت رحمانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|***محتوای این قسمت به هیج وجه مناسب بچه‌ها...

  قسمت هفتم: نفرین‌شده

  ری‌را 19 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هفتم: «نفرین‌شده» از نصرت رحمانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|***محتوای این قسمت به هیج وجه مناسب بچه‌ها...

 • LISTENED

  قسمت ششم: گریز

  ری‌را 40 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت ششم: «گریز» از هوشنگ ایرانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

  قسمت ششم: گریز

  ری‌را 40 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت ششم: «گریز» از هوشنگ ایرانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

 • LISTENED

  قسمت پنجم: کاروان

  ری‌را 53 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت پنجم: «کاروان» از هـ. ا. سایه، همراه با بحثی درباره‌ی نسل اول شاگردان نیما و شعر متعهد چپ‌گرا| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش...

  قسمت پنجم: کاروان

  ری‌را 53 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت پنجم: «کاروان» از هـ. ا. سایه، همراه با بحثی درباره‌ی نسل اول شاگردان نیما و شعر متعهد چپ‌گرا| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش...

 • LISTENED

  قسمت چهارم: کارون

  ری‌را 69 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت چهارم: «کارون» از فریدون توللی، همراه با بحثی درباره‌ی شعر نوگرای محافظه‌کار و نسبتش با شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه...

  قسمت چهارم: کارون

  ری‌را 69 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت چهارم: «کارون» از فریدون توللی، همراه با بحثی درباره‌ی شعر نوگرای محافظه‌کار و نسبتش با شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه...

 • LISTENED

  قسمت سوم: آی آدم‌ها

  ری‌را 85 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت سوم: «آی آدم‌ها» از نیما یوشیج، همراه با بحثی درباره‌ی قالب آزاد و ساختار شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی:...

  قسمت سوم: آی آدم‌ها

  ری‌را 85 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت سوم: «آی آدم‌ها» از نیما یوشیج، همراه با بحثی درباره‌ی قالب آزاد و ساختار شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی:...

 • LISTENED

  قسمت دوم: سنگر خونین

  ری‌را 99 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت دوم: «سنگر خونین» از ابوالقاسم لاهوتی، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی زمینه‌های شکل‌گیری قالب آزاد| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه...

  قسمت دوم: سنگر خونین

  ری‌را 99 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت دوم: «سنگر خونین» از ابوالقاسم لاهوتی، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی زمینه‌های شکل‌گیری قالب آزاد| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه...

 • LISTENED

  قسمت اول: یاد آر ز شمع مرده

  ری‌را 108 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت اول: «یاد آر ز شمع مرده» از علی‌اکبر دهخدا، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی شعر دوره‌ی مشروطه| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش...

  قسمت اول: یاد آر ز شمع مرده

  ری‌را 108 روز پیش

  ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت اول: «یاد آر ز شمع مرده» از علی‌اکبر دهخدا، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی شعر دوره‌ی مشروطه| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش...