راوی | Ravi

من روایت گر قصه زندگی افرادی هستم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه ی زندگیشون شنیدنی تر بشه.

Twitter | Instagram
6 مطلب
 • 80
 • دنبال کننده
پیگیری مطالب
 • LISTENED

  6 - صدف خادم

  راوی | Ravi 67 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه
  بخش دوم اپیزود سریالی صدف خادم
  صدف الآن داره رویاهاشو زندگی میکنه و واسه رسیدن به این رویاها جنگیده و همچنان داره براشون میجنگه...

  6 - صدف خادم

  راوی | Ravi 67 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه
  بخش دوم اپیزود سریالی صدف خادم
  صدف الآن داره رویاهاشو زندگی میکنه و واسه رسیدن به این رویاها جنگیده و همچنان داره براشون میجنگه...

 • LISTENED

  5 - صدف خادم

  راوی | Ravi 71 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه
  صدف الآن داره رویاهاشو زندگی میکنه و واسه رسیدن به این رویاها جنگیده و همچنان داره براشون میجنگه مثل الگو زندگیش.
  این قصه رو از...

  5 - صدف خادم

  راوی | Ravi 71 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه
  صدف الآن داره رویاهاشو زندگی میکنه و واسه رسیدن به این رویاها جنگیده و همچنان داره براشون میجنگه مثل الگو زندگیش.
  این قصه رو از...

 • LISTENED

  4 - هما

  راوی | Ravi 103 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  همای قصه ما زندگی سخت و هولناکی رو تجربه کرده و احتمال داره بعد از شنیدن قصه‌ش غمگین بشید اما شنیدن این قصه دیدی رو بهتون میده...

  4 - هما

  راوی | Ravi 103 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  همای قصه ما زندگی سخت و هولناکی رو تجربه کرده و احتمال داره بعد از شنیدن قصه‌ش غمگین بشید اما شنیدن این قصه دیدی رو بهتون میده...

 • LISTENED

  ۳ - محمدرضا براز

  راوی | Ravi 132 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  داستان این قسمت داستان کسیه که با خودش یه قرار گذاشت و بعد اون، خستگی، ناتوانی، بی حوصلگی و حتی سرطان نتونستن جلوشو بگیرند.
  اسم...

  ۳ - محمدرضا براز

  راوی | Ravi 132 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  داستان این قسمت داستان کسیه که با خودش یه قرار گذاشت و بعد اون، خستگی، ناتوانی، بی حوصلگی و حتی سرطان نتونستن جلوشو بگیرند.
  اسم...

 • LISTENED

  2 - نیما

  راوی | Ravi 159 روز پیش


  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  توی قسمت دوم قراره قصه یک بخشش رو تعریف کنیم. کسی که با بخشیدنش تونست دریچه تازه‌ای روی زندگیش باز کنه.
  اسم مستعار پسر قصه ی ما...

  2 - نیما

  راوی | Ravi 159 روز پیش


  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  توی قسمت دوم قراره قصه یک بخشش رو تعریف کنیم. کسی که با بخشیدنش تونست دریچه تازه‌ای روی زندگیش باز کنه.
  اسم مستعار پسر قصه ی ما...

 • LISTENED

  ۱ - برزو

  راوی | Ravi 170 روز پیش

  ما توی این قسمت داستان زندگی پسری رو تعریف میکنیم که میدونه چه زمانی میمیره
  اسم مستعار پسر قصه ی ما برزوهست
  از هر صد هزار نفر این اتفاق فقط برای یک نفر رخ میده
  با من همراه باشید تا این قصه رو بشنوید

  ۱ - برزو

  راوی | Ravi 170 روز پیش

  ما توی این قسمت داستان زندگی پسری رو تعریف میکنیم که میدونه چه زمانی میمیره
  اسم مستعار پسر قصه ی ما برزوهست
  از هر صد هزار نفر این اتفاق فقط برای یک نفر رخ میده
  با من همراه باشید تا این قصه رو بشنوید