رادیو نمانا

رادیو نمانا بیانی دیگرگونه از داستان ها ، روایت های معماری و رازداران این هنر و فن ماندگار است که با شیوایی کلام میخواهد از همراهی کارکردی بین معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی با ادبیات و دیگرهنرهای هفت گانه اندیشه و تجربه ای نو خلق کند.
8 مطلب
  • 6
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب