رادیو صدای زمین

صدای ما را از کهکشان راه شیری می شنوید؛ اینجا کره زمین است، جایی که قلبمان می زند. پادکست های \رادیو صدای زمین"، تأملی است در دنیای فرهنگ، موسیقی و ادبیات برای شنیدن آنچه قلبمان نجوا می کند و تجربه های مشترکی که هر روز در سفر زندگی، از سر می گذرانیم. سفیرانِ حالِ خوب باشیم و به صدای قلبمان گوش بسپاریم.


"
140 مطلب
  • 1034
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب