رادیو سخن

اینجا داستان های کوتاه خودم رو می تونید بشنوید. بعضی اوقات شعرها و داستان های دیگران رو هم ممکنه بخونم و منتشر کنم.
اما محدود به این سبک نیستم و گاهی ممکن وارد موضوعات دیگه بشم. 
الهامبخش من در نوشتن داستان هام موسیقی ایران، ادبیات، طبیعت و روانشناسیه.
20 مطلب
  • 204
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب