رادیو زیست

رادیو زیست صدای است که قصد داره تا سبک زندگی دانش آموزی و دانشجویی رو بررسی کنه همچنین نقد می کنه از رفتار های اشتباه دانش آموزان و دانشجویان رو در زمان های مختلف تحصیلی.
1 مطلب
  • 20
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع دریافت فید پیگیری مطالب