رادیو درخت


رادیو درخت، رادیو / پاکستی ـه برای همه کسایی که از گوش کردن به پاپ ناله خسته شدن. موزیک براشون اهمیت داره و به داستان پشت موزیک ها اهمیت میدن. توی رادیو درخت موزیک رو غیر کلیشه ای گوش می کنیم.

Twitter: Link | @derakhtradio
Instagram: Link | @derakhtradio
Facebook: Link | @derakhtradio
Telegram: Link | @derakhtradio
"
0 مطلب
  • 103
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب