رادیو جنایت

در طول تاریخ همیشه ما مبهوت نبوغ انسانهایی بودیم که از هوش خود به بدترین شکل ممکن استفاده کردند. در این مجموعه پادکست ها، بزرگترین پرونده های بین المللی و داخلی رو باهم مرور می کنیم و به زوایای پنهان آنها می پردازیم.

Twitter | Instagram
0 مطلب
  • 151
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب