رادیو اکسپورت

رادیو اکسپورت پادکستی به فارسی دری
سازنده: رحمان حسینی و محمد جواد رحمانی

Telegram | Twitter 
3 مطلب
 • 25
 • دنبال کننده
پیگیری مطالب
 • LISTENED

  S2-Ep03_8th Sour

  رادیو اکسپورت 258 روز پیش

  در این شماره از روی کار آمدن حفیظ الله اَمین تا سقوط کامل حکومت کمونیستی در افغانستان توسط مجاهدین در ۸ ثور/اردیبهشت سال ۱۳۷۱ میگیم و همچنین احزاب و جنبش‌هایی که قیام کردند و یا نفوذ داشتند و تاثیر گذار بودند را هم یک...

  S2-Ep03_8th Sour

  رادیو اکسپورت 258 روز پیش

  در این شماره از روی کار آمدن حفیظ الله اَمین تا سقوط کامل حکومت کمونیستی در افغانستان توسط مجاهدین در ۸ ثور/اردیبهشت سال ۱۳۷۱ میگیم و همچنین احزاب و جنبش‌هایی که قیام کردند و یا نفوذ داشتند و تاثیر گذار بودند را هم یک...

 • LISTENED

  S2-E1_7th Sour-2

  رادیو اکسپورت 290 روز پیش

  در این اپیزود از شروع حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۷ ثور/اردیبهشت ۱۳۵۷ و به قدرت رسیدن نورمحمد تره‌کی تا کشته شدنش توسط حفیظ الله امین در ۲۳ سنبله/شهریور ۱۳۵۸ صحبت میکنیم و یک گریزی هم به قیام های مهم مردم بر...

  S2-E1_7th Sour-2

  رادیو اکسپورت 290 روز پیش

  در این اپیزود از شروع حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۷ ثور/اردیبهشت ۱۳۵۷ و به قدرت رسیدن نورمحمد تره‌کی تا کشته شدنش توسط حفیظ الله امین در ۲۳ سنبله/شهریور ۱۳۵۸ صحبت میکنیم و یک گریزی هم به قیام های مهم مردم بر...

 • LISTENED

  S2-E1_7th Sour

  رادیو اکسپورت 294 روز پیش

  فصل دو: روایت رویداد هاکودتای هفت ثور
  در این قسمت درباره شخصیت ها و حادثه های مهم تا شروع کودتای ۷ ثور صحبت میکنیم

  S2-E1_7th Sour

  رادیو اکسپورت 294 روز پیش

  فصل دو: روایت رویداد هاکودتای هفت ثور
  در این قسمت درباره شخصیت ها و حادثه های مهم تا شروع کودتای ۷ ثور صحبت میکنیم