رادیو آ

 آ مثل یک آغاز 
 آغازِ یک آواز 
 آوازِ یک آوا
  آوای خوش چون ساز 

 دل ساخته های یک گروه حرفه ای و علاقمند به احیای رادیو.
محتوای پادکست های ما درباره جامعه و مسائل روز ؛ ادبیات؛ داستان؛ شعر ؛ طنز فاخر و محتواهای انگیزشی و روانشناسی است.

18 مطلب
 • 40
 • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب
 • LISTENED

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 14 ساعت و 5 دقیقه پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسه
  اثر جاودانه جلال آل احمد

  گوینده : #سامان_علیزاده
  میکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزاده

  یک‌ کتاب صوتی جذاب و شنیدنی با کیفیت نمایشنامه رادیویی همراه با خلق شخصیت های داستان و تیپ سازی های صدایی مناسب با...

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 14 ساعت و 5 دقیقه پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسه
  اثر جاودانه جلال آل احمد

  گوینده : #سامان_علیزاده
  میکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزاده

  یک‌ کتاب صوتی جذاب و شنیدنی با کیفیت نمایشنامه رادیویی همراه با خلق شخصیت های داستان و تیپ سازی های صدایی مناسب با...

 • LISTENED

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 1 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسهاثر جاودانه جلال آل احمدبا صدای : #سامان_علیزادهمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهیک کتاب صوتی جذاب و شنیدنیتیم رادیو آ @radioAAA

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 1 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسهاثر جاودانه جلال آل احمدبا صدای : #سامان_علیزادهمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهیک کتاب صوتی جذاب و شنیدنیتیم رادیو آ @radioAAA

 • LISTENED

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 2 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسه اثر جاودانه جلال آل احمدبا صدای : #سامان_علیزادهمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهیک کتاب صوتی جذاب و شنیدنیتیم رادیو آ کانال تلگرام @radioAAA

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 2 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسه اثر جاودانه جلال آل احمدبا صدای : #سامان_علیزادهمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهیک کتاب صوتی جذاب و شنیدنیتیم رادیو آ کانال تلگرام @radioAAA

 • LISTENED

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 3 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسهاثر ارزشمند جلال آل احمدگوینده : #سامان_علیزادهمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهیک‌کتاب صوتی با کیفیت نمایشنامه رادیویی _ جذاب و شنیدنی با خلق شخصیتهای داستان با تیپ سازی های صدا و بیانتیم رادیو...

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 3 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسهاثر ارزشمند جلال آل احمدگوینده : #سامان_علیزادهمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهیک‌کتاب صوتی با کیفیت نمایشنامه رادیویی _ جذاب و شنیدنی با خلق شخصیتهای داستان با تیپ سازی های صدا و بیانتیم رادیو...

 • LISTENED

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 5 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسه#قسمت_دومگوینده : #سامان_علیزادهمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزاده
  یک کتاب صوتی با کیفیت نمایش رادیویی مزین به تیپ سازی ها و خلق شخصیت های داستان
  تیم رادیو آ#رادیو_آکانال تلگرام @radioAAA

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 5 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسه#قسمت_دومگوینده : #سامان_علیزادهمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزاده
  یک کتاب صوتی با کیفیت نمایش رادیویی مزین به تیپ سازی ها و خلق شخصیت های داستان
  تیم رادیو آ#رادیو_آکانال تلگرام @radioAAA

 • LISTENED

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 6 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسهاثر زنده یاد #جلال_آل_احمدبا صدای : #سامان_علیزادهیک کتاب صوتی همراه با خلق شخصیتهای و تیپ های صدایی متفاوت با کیفیت یک نمایش رادیویی جذاب
  میکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال تلگرام@radioAAA

  کتاب صوتی مدیر مدرسه

  رادیو آ 6 روز پیش

  کتاب صوتی مدیر مدرسهاثر زنده یاد #جلال_آل_احمدبا صدای : #سامان_علیزادهیک کتاب صوتی همراه با خلق شخصیتهای و تیپ های صدایی متفاوت با کیفیت یک نمایش رادیویی جذاب
  میکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال تلگرام@radioAAA

 • LISTENED

  رادیو _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 10 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه ادبی و تاریخی  و داستانهای جالب و شتیدنی پیرامون آنقسمت دوازدهمحرف رواژه #رادیو
  ایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال تلگرام@radioAAA#رادیو_آ

  رادیو _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 10 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه ادبی و تاریخی  و داستانهای جالب و شتیدنی پیرامون آنقسمت دوازدهمحرف رواژه #رادیو
  ایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال تلگرام@radioAAA#رادیو_آ

 • LISTENED

  ذره _هر واژه یک قصه

  رادیو آ 11 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه تاریخی و ادبی آنها و داستانهای جالب و شنیدنی پیرامون آنها با چاشنی طنز فاخرقسمت یازدهمحرف ذواژه #ذرهایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال...

  ذره _هر واژه یک قصه

  رادیو آ 11 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه تاریخی و ادبی آنها و داستانهای جالب و شنیدنی پیرامون آنها با چاشنی طنز فاخرقسمت یازدهمحرف ذواژه #ذرهایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال...

 • LISTENED

  دگنک _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 12 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه های تاریخی و ادبیو داستانهای پیرامون آن با چاشنی طنز فاخرقسمت دهمحرف دواژه #دگنکایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال تلگرامی@radioAAA#رادیو_آ

  دگنک _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 12 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه های تاریخی و ادبیو داستانهای پیرامون آن با چاشنی طنز فاخرقسمت دهمحرف دواژه #دگنکایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال تلگرامی@radioAAA#رادیو_آ

 • LISTENED

  خنجر _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 16 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه تاریخی و ادبی و داستانهای جالب و شنیدنی پیرامون آنهاقسمت نهم حرف خواژه #خنجرایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال تلگرام رادیو آ@radioAAA

  خنجر _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 16 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه تاریخی و ادبی و داستانهای جالب و شنیدنی پیرامون آنهاقسمت نهم حرف خواژه #خنجرایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آکانال تلگرام رادیو آ@radioAAA

 • LISTENED

  حصیر _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 17 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه تاریخی و ادبی آنها و داستانهای پیرامون آنقسمت هشتمحرف حواژه #حصیر
  تهیه ایده و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزاده

  حصیر _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 17 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه تاریخی و ادبی آنها و داستانهای پیرامون آنقسمت هشتمحرف حواژه #حصیر
  تهیه ایده و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزاده

 • LISTENED

  چنگال _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 18 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه ادبی و تاریخی آنها و داستانهای پیرامون آنقسمت هفتمحرف‌چواژه #چنگالایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آآدرس کانال تلگرام@radioAAA

  چنگال _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 18 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتریشه ادبی و تاریخی آنها و داستانهای پیرامون آنقسمت هفتمحرف‌چواژه #چنگالایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتیم رادیو آآدرس کانال تلگرام@radioAAA

 • LISTENED

  جوراب _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 19 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتتاریخچه کلمه ؛ ریشه ادبی آن و داستانهای پیرامون آن واژه
  قسمت ششمحرف جواژه #جوراب
  تهیه متن ایده و اجرا : #ماهرخ_سالاری
  میکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزاده
  تیم رادیو آآدری کانال تلگرام @radioAAA

  جوراب _ هر واژه یک قصه

  رادیو آ 19 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتتاریخچه کلمه ؛ ریشه ادبی آن و داستانهای پیرامون آن واژه
  قسمت ششمحرف جواژه #جوراب
  تهیه متن ایده و اجرا : #ماهرخ_سالاری
  میکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزاده
  تیم رادیو آآدری کانال تلگرام @radioAAA

 • LISTENED

  ثانیه_هر واژه یک قصه

  رادیو آ 19 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ‌ کلماتتاریخچه کلمه و داستانهای پیرامون آنقسمت پنجمحرف ث واژه #ثانیه
  ایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم : #سامان_علیزاده

  ثانیه_هر واژه یک قصه

  رادیو آ 19 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ‌ کلماتتاریخچه کلمه و داستانهای پیرامون آنقسمت پنجمحرف ث واژه #ثانیه
  ایده متن و اجرا : #ماهرخ_سالاریمیکس و تنظیم : #سامان_علیزاده

 • LISTENED

  ترمز_هر واژه یک قصه

  رادیو آ 21 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتهر واژه یک قصهقسمت چهارمواژه #ترمزتاریخچه و ریشه ادبی کلمه ترمز و صحبتهایی پیرامون مفهوم آن

  میکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتهیه ایده و اجرا : #ماهرخ_سالاریشعر ترمز سروده : #ماهرخ_سالاری

  ترمز_هر واژه یک قصه

  رادیو آ 21 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتهر واژه یک قصهقسمت چهارمواژه #ترمزتاریخچه و ریشه ادبی کلمه ترمز و صحبتهایی پیرامون مفهوم آن

  میکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهتهیه ایده و اجرا : #ماهرخ_سالاریشعر ترمز سروده : #ماهرخ_سالاری

 • LISTENED

  پنیر_هر واژه یک قصه

  رادیو آ 22 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتتاریخچه کلمه در زبان پارسیو داستانهای مرتبط با آن
  قسمت سومواژه پنیرمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهایده و تهیه محتوا : #ماهرخ_سالاری
  تولید محتوا و پادکست های صوتی توسط تیم رادیو آ آدرس کانال...

  پنیر_هر واژه یک قصه

  رادیو آ 22 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلماتتاریخچه کلمه در زبان پارسیو داستانهای مرتبط با آن
  قسمت سومواژه پنیرمیکس و تنظیم صوتی : #سامان_علیزادهایده و تهیه محتوا : #ماهرخ_سالاری
  تولید محتوا و پادکست های صوتی توسط تیم رادیو آ آدرس کانال...

 • LISTENED

  برج _هر واژه یک قصه

  رادیو آ 23 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلمات هر بار به یک کلمه می پردازیم و درباره تاریخچه آن داستانها و مطالب جذاب را می شنویم همراه با چاشنی طنز فاخر این قسمت : برج

  برج _هر واژه یک قصه

  رادیو آ 23 روز پیش

  نگاهی به دنیای رنگارنگ کلمات هر بار به یک کلمه می پردازیم و درباره تاریخچه آن داستانها و مطالب جذاب را می شنویم همراه با چاشنی طنز فاخر این قسمت : برج

 • LISTENED