داستان راک ایران

پادکست در خصوص موسیقی راک و آلترناتیو ایران است که در هر برنامه هم یکی از هنرمندان این سبک به عنوان مهمان حضور دارد.
0 مطلب
  • 1
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب