حرکت نو

من سروش ذوالمجدی هستم و در زمینه برندینگ فعالیت می کنم . متاسفانه با وجود کارهای ارزشمندی که در کشور در حوزه های مختلف انجام شده اما هیچ مثال ایرانی نداریم و ما تصمیم گرفتیم تا در هر قسمت به معرفی یک شخصیت بپردازیم که بدون اینکه بدونیم روی زندگی مت تاثیر داشتند.

| Telegram | Instagram |
0 مطلب
  • 14
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب