تمیس پادکست

تیم حقوقی آکادمی تمیس، تلاش می‌کنه تا با تولید محتوای حقوقی ساده شده، فاصله بین مفاهیم پیچیده حقوقی و مردم رو برداره!

Blog | Instagram | Telegram |

2 مطلب
  • 96
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب