تایم کوچ

 تایم کوچ برنامه جامع در مسیر مدیریت ذهن، زندگی و زمان است. ما در تایم کوچ علاوه بر مدیریت زمان، سعی در تولید زمان داریم. 
این اتفاق در کنار مدیریت انرژی، مدیریت تمرکز، مدیریت دردها و مدیریت برنامه های روزانه رخ میدهد.

| Instagram |
23 مطلب
  • 467
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب