• LISTENED

  Limbo

  بازی باز | BaziBaz 9 روز پیش

  تو این اپیزود در مورد بازی عجیب غریب لیمبو صحبت میکنم. بازی ای که با محیط سیاه سفیدش همه رو درگیر خودش کرد و با پایانش همه رو تو خماری گذاشت

  ----

  بازی باز رو میتونید توی نرم افزارهای پادکست پیدا کنید 
  برای ارتباط بیشتر با...

  Limbo

  بازی باز | BaziBaz 9 روز پیش

  تو این اپیزود در مورد بازی عجیب غریب لیمبو صحبت میکنم. بازی ای که با محیط سیاه سفیدش همه رو درگیر خودش کرد و با پایانش همه رو تو خماری گذاشت

  ----

  بازی باز رو میتونید توی نرم افزارهای پادکست پیدا کنید 
  برای ارتباط بیشتر با...

 • LISTENED

  The Neverhood

  بازی باز | BaziBaz 16 روز پیش

  تو این اپیزود در مورد بازی نورهود صحبت میکنم. یه بازه قدیمی و پر خاطره

  بازی باز رو میتونید توی نرم افزارهای پادکست پیدا کنید 
  برای ارتباط بیشتر با ایمیل bazibazpodcast@gmail.com میتونید در ارتباط باشید
  در توییتر و تلگرام و...

  The Neverhood

  بازی باز | BaziBaz 16 روز پیش

  تو این اپیزود در مورد بازی نورهود صحبت میکنم. یه بازه قدیمی و پر خاطره

  بازی باز رو میتونید توی نرم افزارهای پادکست پیدا کنید 
  برای ارتباط بیشتر با ایمیل bazibazpodcast@gmail.com میتونید در ارتباط باشید
  در توییتر و تلگرام و...

 • LISTENED

  اپیزود صفر - معرفی پادکست

  بازی باز | BaziBaz 16 روز پیش

  تو این اپیزود با من و پادکست بازی باز بیشتر آشنا میشید 

  بازی باز رو میتونید توی نرم افزارهای رایج پادکست پیدا کنید 

  برای ارتباط بیشتر با ایمیل زیر میتونید با ما در ارتباط باشید
  bazibazpodcast@gmail.com

  در توییتر و تلگرام و اینستاگرام...

  اپیزود صفر - معرفی پادکست

  بازی باز | BaziBaz 16 روز پیش

  تو این اپیزود با من و پادکست بازی باز بیشتر آشنا میشید 

  بازی باز رو میتونید توی نرم افزارهای رایج پادکست پیدا کنید 

  برای ارتباط بیشتر با ایمیل زیر میتونید با ما در ارتباط باشید
  bazibazpodcast@gmail.com

  در توییتر و تلگرام و اینستاگرام...