اوکسو

اوکسو گروهی برای پژوهش و موشکافی به همراه آموزش علم های مختلف است و هر هفته چندین پادکست را جهت آگاهی شما از مطالب روز علم و تکنولوژی منتشر می کند. 
4 مطلب
  • 131
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب