ارسال شده توسط رادیو پلن زی در دسته بندی سرگرمی 91 روز پیش 122
در حاشیه‌ی فوتبال هر کجا که احساس کنیم یه جای کار مشکل داره، سریع و بدون فوت وقت با دو تا انگوشت اشاره مون یه مستطیل می کشیم که معنی و مفهوم آن این است که درخواست بازبینی دادیم!
این پادکست توسط تیم رادیو پلن زی تهیه و تولید شده است.