ارسال شده توسط علی بندری در دسته بندی سرگرمی 1122 روز پیش 11634
اپیزود بیست و پنجم سومین قسمت پادکست سریالی Silk Road است.
در این مینی سریال پادکستی با راس اولبریکت و ماجرای وبسایت سیلک رود یا راه ابریشم آشنا می‌شویم که به آمازون مواد مخدر معروف بود.
منابع این اپیزود گزارش دو قسمتی منتشر شده در سایت Wired‌ و کتاب American Kingpin  هستند. عنوان کامل هر دو منبع از این  قرار است
The Untold Story of Silk Road
American Kingpin: The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road
موزیک‌های این اپیزود 
قطعه‌ی Blinded از RTPN
قطعه‌ی Absolomb از Periphery
قطعه‌ی Oxmodius از Bulb
قطعه‌ی Pulse از RTPN
قطعه‌ی Awakening از RTPN