ارسال شده توسط Radio Export | رادیو اکسپورت در دسته بندی تاریخ 124 روز پیش 139

در این اپیزود از شروع حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۷ ثور/اردیبهشت ۱۳۵۷ و به قدرت رسیدن نورمحمد تره‌کی تا کشته شدنش توسط حفیظ الله امین در ۲۳ سنبله/شهریور ۱۳۵۸ صحبت میکنیم و یک گریزی هم به قیام های مهم مردم بر علیه حکومت جمهوری دموکراتیک میزنیم.