ارسال شده توسط پادکست کامپایل در دسته بندی تکنولوژی 368 روز پیش 393

این بار سراغ مبحث DevOps رفتم. یکی از موضوعاتی که چندین سال پیش توسط یک جامعه ی اینترنتی از سمت Operation ها شکل گرفت، با این ایده که چی میشه اگر چابکی را در فرآیندها و تعاملات بین برنامه نویس ها و Operation ها بیاریم. DevOps نه یک چارچوب کاریه منسجمه ، نه یه تکنولوژیه، نه صرفاًابزاره و نه تخصص. DevOps ساخت یک جور فرهنگ کاریه بر پایه ی تعامل.

در قسمت اول سعی میکنیم با بررسی اینکه DevOps چی نیست بفهمیم که حدود تعریفش کجاست.