ارسال شده توسط کمیکولوژی در دسته بندی سرگرمی 250 روز پیش 357

توی این قسمت با ویلسون فیسک یا کینگ پین آشنا می‌شیم. یکی از تبهکارهای بزرگ دنیای مارول که هم از لحاظ اندازه بزرگه، هم از لحاظ قدرت و نفوذ تو نیویورک.