مَسترمایند، خلاصه اپیزود اول و دوم

جامعه

ارسال شده توسط علی بندری در دسته بندی جامعه 1479 روز پیش 2861
در این پادکست خلاصه اپیزودهای اول و دوم پادکست سریالی مستر مایند را می‌شنوید. این پادکست را می‌توانید هر یک‌شنبه از کانال‌بی دنبال کنید.
لینک اپیزودهای مسترمایند: