۹ مورد که نشان‌دهنده‌ی حرکت شما در مسیر موفقیت است

کسب و کار

ارسال شده توسط عباس دارایی در دسته بندی کسب و کار 1204 روز پیش 804
همه‌ی ما دوست داریم تا به موفقیت دست پیدا کنیم، اما از کجا پی می‌بریم که در حال دست یافتن به موفقیت هستیم؟ از چه معیاری می‌توانیم برای سنجش مسیر دستیابی خود به موفقیت استفاده کنیم و به ارزیابی این مسئله بپردازیم که ما بیش از نیمی از مسیر را طی کرده‌ایم.