ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی کسب و کار 1813 روز پیش 319
محبوب نبودن مدیران بین کارکنان‌شان چیزی نیست که نیاز به تایید آماری داشته باشد. لو سایمون  مدیر عامل شرکت "اینترکت" که در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه ارتباطات فعالیت دارد، نظرسنجی‌ای بین ۱۰۰۰ کارگر آمریکایی انجام داده تا دلایل اصلی نارضایتی آنها از مدیرانشان را بررسی کند.