۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید

جامعه

ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی جامعه 1241 روز پیش 1668
باورهای ما ایرانی‌ها درباره هویت خودمان چه قدر مبنای واقعی دارند؟ تصویر ما از نژاد آریایی و عرب چه قدر واقعی است؟ مرزهایی که روی نقشه‌ها و توی ذهنمان میان ایرانیان و عرب‌ها کشیده‌ایم، کمتر از آن چیزی که فکر می‌کنید سخت و استوارند.