۷ نتیجه‌ی شگفت انگیز که می توانید با حرکت کششی بدست آورید

بهداشت و سلامت

از زمان اولین کلاس ورزش تان در مدرسه ی ابتدایی، شنیده اید که حرکت کششی مهم است. اما هنگامی که وقت کم دارید، شاید وسوسه شوید که کشش ها را انجام ندهید تا بتوانید چند دقیقه بیشتر، کاردیو ثبت نمایید. این کار را نکنید. خواه تصمیم داشته باشید تمرین کراس فیت (آمادگی جسمانی چندگانه) خود را شروع کنید و خواه برنامه ای برای ورزش کردن در کل روز نداشته باشید، کشش روزانه یک عادت سالم است که واقعاً به درد می خورد. این ها برخی از منافعی هستند که این کار می تواند فراهم کند.