۷ عادت مخرب که شما را از کسب درآمد بیشتر باز می دارند

جامعه

ارسال شده توسط مهدی عباس زاده در دسته بندی جامعه 1539 روز پیش 628
همه ی انسان ها مادی گرا نیستند، اما شاید بتوان با هر کسی به این تفاهم رسید که کسب درآمد بیشتر چیز بدی نیست. تعیین بودجه ای محدود، کاستن از هزینه ها، و پس انداز بیشتر می توانند در به حد اکثر رساندن رشد شخصی شما از لحاظ مالی تأثیر زیادی داشته باشند، اما همه ی این استراتژی ها در برابر یک متغیر بزرگ زندگی رنگ می بازند؛ و آن چیزی نیست جز «میزان درآمد». در شرایط برابر، کسب درآمد بیشتر زندگی هر کسی را آسان تر خواهد کرد.