۷ راه مقابله با تعلل در انجام کارها

جامعه

ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی جامعه 1731 روز پیش 1313
تعلل در امور در بسیاری از ما به عادتی بدل شده است که در اکثر مواقع به سرانجام رساندن آنها را به نعویق می اندازد. البته تعلل، مساله‌ای مشابه مدیریت ضعیف زمان نیست. اما به مقدار زیادی در رابطه با نوع و نحوه‌ی مدیریت و سهم‌بندی انرژی و انگیزه‌مان است، و به همین اندازه با نحوه‌ی آموزشی که ما به ذهنمان می‌دهیم که چگونه با عادات بد مقابله کنیم، در ارتباط است. پس با ناملیک همراه باشید تا با چند راهکار ساده برای مقابله با تعلل آشنا شوید.