۵ مشکل بزرگ نوجوانان در دنیای شلوغ امروز

جامعه

ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی جامعه 136 روز پیش 423
نوجوانان بخش زیادی از جامعه امروز را تشکیل داده‌اند، اما پیشرفت سریع علم و تکنولوژی باعث شده تا اختلاف نگاه و سلیقه حتی بین جوانان و نوجوانان این دوره به شدت افزایش پیدا کند و وقتی صحبت از میان‌سال‌ها باشد، نوجوانان برایشان تبدیل به افرادی ناشناخته می‌شوند.