ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی کسب و کار 1128 روز پیش 425
اول سال به خودمان قول می‌دهیم که منظم تر از گذشته باشیم اما ۹۲ درصد موفق نمی‌شوند و نمی‌توانند به این قول پایبند باشند. اما دلیل آن چیست؟ مطمئنا کسی در دنیا نیست که نخواهد منظم تر باشد.
در بیشتر مقالاتی که مربوط به تغییر عادات یا ایجاد عادت های جدید است، بهترین روش را برداشتن قدم های کوچک عنوان کرده اند. قرار نیست یک دفعه همه چیز دگرگون شود اما با برداشتن قدم های کوچک  می‌توانیم جزء آن ۸ درصدی باشیم که به قول خودمان وفادار بودیم و منظم تر شدیم.