۵ عادتی که برای رسیدن به هر هدفی باید در خود نهادینه کنید

سبک زندگی

ارسال شده توسط فهمیه سادات موسوی زاده در دسته بندی سبک زندگی 1508 روز پیش 833
راز موفقیت به شکل غلط اندازی ساده به نظر می رسد: چند هدف خوب برای زندگی خود انتخاب کنید و به آنها جامه ی واقعیت بپوشانید. با این حال، آنچه که چالش حقیقی این داستان محسوب می شود خود این هدفگذاری نیست، بلکه حصول اطمینان از تحقق یافتن آن است. برای آنکه اهداف و رؤیاهایتان را به واقعیت بدل کنید این ۵ عادت قدرتمند را به کار بگیرید.