ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی روانشناسی 613 روز پیش 1070

ما می‌توانیم با تغییراتی، خودمان و شخصیت‌مان را بیشتر نمایان کنیم و به جای اینکه منتظر اتفاق‌های قابل پیش بینی بمانیم، خودمان آنها را پیدا کنیم.

وقت آن رسیده که خودمان، هر شکلی که هستیم و هر چیزی از خودمان را دوست داشته باشیم. می‌توانیم آنچه از ما انتظار می‌رود را تا جایی که قبول داریم به جا آوریم و در کنار آن انتظارات شخصی‌مان را نیز بشناسیم و دنبال کنیم.

با سبکتو همراه باشید تا باهم ۵ روش بیشتر دوست داشتن خودمان را بررسی کنیم