۳ ویژگی که نشان می‌دهد شما آماده کارآفرین شدن هستید

کسب و کار

ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی کسب و کار 1119 روز پیش 281
زیاد شنیده ایم که می‌گویند کسی با یک فعالیت اقتصادی ساده یک شبه موفق و پولدار شد! می‌گویند او کارآفرین نبود فقط فهمید که کدام نهاد به چه چیزی نیاز دارد رفت و قرارداد بست! اما همه ما می‌دانیم یک شبه ره صد ساله رفتن یک تفکر اشتباه است و کسانی این داستان ها را ساخته اند که حتی در زندگی یک فعالیت اقتصادی هم انجام ندادند و فکر می‌کنند که پا گذاشتن در مسیر موفقیت یک شانس است که نصیب افراد خاص می‌شود و با رانت اطلاعاتی که دارند موفق و پولدار می‌شوند. اما زمانی که در زندگی و خلق و خوی کارآفرینان جستجو می‌کنید از بابک زنجانی و شهرام جزایری ها که راه اشتباه رفتند بگیرید تا کارآفرینان بین‌المللی مانند مارک زاکربرگ و استیو جابز نقاط مشترک و خصلت هایی  پیدا می‌شود که تقریبا تمامی افراد ثروتمند و موفق آنها را دارند و بدون آنها نمی‌تواند در مسیر موفقیت قدم گذاشت.