ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی سبک زندگی 1360 روز پیش 682

همه ما از سنین پایین می‌آموزیم که کتاب خواندن گذرگاهی به سوی موفقیت و پیشرفت است. گرچه مطالعه کردن به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی موفقیت باشد، اما افراد موفق بی‌شک خوانندگان مشتاقی هستند و تمامی .آنها در خصوصیاتی که در ادامه گفته شده است با هم مشترک‌اند