از جدیدترین برنامه های تبلیغاتی تلویزیون این طور به نظر می رسد که این روزها همه مردم به فکر کاهش وزن هستند. در حالی که دستیابی به یک وزن سالم، هدف خوبی است اما هنگامی که صحبت از ورزش می شود، نباید نقطه تمرکز اصلی باشد زیرا عددی که شما روی ترازو می بینید، شاخص قابل اطمینانی از سلامت کلی تان نیست و کاهش وزن فقط بخشی از چیزهای خوب بسیاری است که شما با ورزش منظم، وارد زندگی تان می کنید.