ارسال شده توسط حسن اجرایی در دسته بندی ادیان و مذاهب 504 روز پیش 613
ما در پادکست تورق، به معرفی و نقد کتاب‌های مرتبط با حوزه و روحانیت می‌پردازیم. اولین قسمت از تورق، درباره کتاب جامعه‌شناسی روحانیت ایران معاصر، نوشته سلیمان خاکبان است.